of 45

T e s t O b j e k t í v/ B o d y O b j e c t i v e. A test reprezentációja a kortárs művészetben. Representation of the Body in Contemporary Art.

11 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Az 1960-as, 1970-es évekre tehető a testképet újraértelmező szemléletváltás kezdete a művészetben, a korábbi idealizáló-esztétizáló ábrázolást felváltja a test eszközként való használata. Az emberi test az alkotás szubjektumává és egyúttal
Transcript
  Te rtrat seres etted ’Icstass’ b Bazs Teek fcses  sggestg tme ersectve ad mag ma reats. Te gestre f acg rtrats f arets ad cdre ext t eac ter evkes a srt f retrsect ad rsect frm s mdes ad te sectatrs ake. B cmemetg eac ter, te seemg statc rtrats teract ad rdce arra-tves. Te rfae cstass s eetrated b te essece f te ast ad te ersectve f te ftre. Te aked mdes wtt mdae attrbtes ad cvsata stgmata cmmcate ad sed messages  trg ter sca caracterstcs, featres, k ad ead stre. Te detca, erted gestres ad detca featres referrg t eac ter fte dffer   sftess ad ardess. As tme ges b, te cdre’s sweet k becmes determed, sft ad reaxed featres frm a sar frame, te smt, marked srface f te sk becmes te frrwed mrrr f te caracter. Te bar wrks attemt t ctrast ad mt ast ad ftre, t ad d age, rederg aabe te stages f ma fe. Te aed tgra tecqe s twfd: te artst dcmeted te rtrats aearg  te grdded srface f te back f te arge aage camera. Te mrrr mage aearg  te fcsg scree sde dw, rected wt strger gt  te mdde, s evked b cstm made gt bxes. 1  Szetedre, 2013      B     o     d     y      o     b     j    e    c    t     i    v    e     A   t   e   s   t   r   e      r   e   z   e      t    á   c   i    ó   j   a   a    k      r   t    á   r   s   m    ű   v    é   s   z   e   t    b   e       R   e      r   e   s   e      t   a   t   i             f   t    h   e    B       d   y   i       C         t   e   m         r   a   r   y    A   r   t    S   z   e   r    k   e   s   z   t    ő    /    E    d   i   t      r   :    K    o    p    I    n     K   a   t   a    l   i     MűvszetMam Kadva, 2.Ferecz Múzem Kadva, C. srzat: Kataógsk, 5. ArtM pbcats, 2.pbcats f te Ferecz Msem, C. Seres: Catages, 5. 2013. júiu 14. – eptembe 1. MűvszetMam Mder s Krtrs Művszet Kzt ArtM Mder ad Ctemrar Art Cetre 2000 Szetedre, Bgd . 32. Te  t o b j e  t í Bdobjetie A test rerezetcóa a krtrs művszetbeReresetat f te Bd  Ctemrar Art Kü kszet a kcsz tzmekek s magszemekek | Seca taks ges t te sttts ad rvate dvdas fr edg te artwrks Kcsz tzmek | Ledg Isttts:  Ldwg Múzem, Far Zsói Gara, Kvcs Gbr Művszet Aaítv, K Gara, Ida Gara Kadta | pbser: Ferecz Múzem, Szetedre, 2013 Fees kadó | Maagg pbser: Dr. KáLnoKI-GyönGyöSSy Mrt  egetem dces, múzemgazgató, Szetedre vrs ktrs s trsztka vezeteSrzatszerkeszt | Sera edtr: Dr. MAjoRoSSy jdt Szerkeszt | Edtr: KopIn Kata Szveg | Text: Dr. AnDRáS Edt (MTA BTK Művszettrtet Itzet) , KopIn Kata  (Ferecz Múzem)ovasószerkeszt | C edtr:  Dr. ERDőSI pter Frdíts | Trasat:  BALoGh Aa, Dr. AnDRáS Edt Graika szerkeszt | Grac desger: hALáSZ Gab - ArtCred Kft.©Ferecz Múzem , szerzk, művszek, fkszek, frdítókatrs, artsts, tgraers, trasatrsnmda kvteezs | prt: Demax Művek nmdaar Kft. BdaestISSn: 2064-1044 (Mam); 2064-1036 (FEMÚZ C)ISBn: 978-963-9590-65-6A címa | o te cver: CZEnE Mrta: Cím kü 2. | Wtt Tte 2 | 2004 (magtad | rvate rert)Ftó | pt: BERényI Zszsa A Ferecz Múzem 2012-t vette t a megút MűvszetMam szakma műkdtetst, az emút eg vbe a krbb agmkat ftatva megersítette mder s krtrs művszetre ssztsító rit. Eek szeembe teret adtt magar s emzetkz maggűtemek bemtatsra, vaamt tbb fts etműkíts megvaósst s eetv tette. A Testbektív című tematks trat a krtrs művszekke vaó aktív egüttműkds eredmekt etett tre. Az akts művszet tedeckat fevtató kíts a ftóművszet, a festszet, az stacó s a vdeóművszet ta kí betektst a test művsz megeeítsek eetsgebe.A kataógst Adrs Edt művszettrtsz A test rerezetcóa a kecvees vek magar művszetbe című sszefgaó tama ta, ame ttekt s eemz a testbrzs aakst, vtzsat a cvaas vekt a kecvees vek vgg. A msdk rszbe a kíts szere művek krtka–eemz bemtatsa ka eet. Az egms me eezett műtrgak rbeszdet ftatak, ú sszefüggseket trak fe, s megrazk a krtrs testbrzs ú tedect. A kataógs remek szert ótó szereet tt mad be a krtrs művszet  eesgeket bemtató kadvk kíatba.Ferecz Msem tk ver te rfessa erat f te Art M  2012. Ctg frmer tradts, te sttt as stregteed ts rie fcsg  mder ad ctemrar art ver te ast ear. I te srt f ts rie, hgara ad terata rvate cects ave bee reseted, ad severa mrtat evre exbts ave bee ed.Te tematc exbt Bdobectve s te rest f actve cerat wt ctemrar artsts. Te sw featres crret artstc tedeces, rvdg sgt t te ssbtes f artstc bd rtraa trg t-gra, atg, staat ad vde art.Te irst essa f te catage s a aatca smmar etted Bd reresetat  te hgara art f te 1990s b art stra Edt Adrs, wc revews ad aases te devemet ad cages f bd rtraa frm te 1980s t te ed f te 1990s. Te secd art cdes a crtca aass f te artwrks  dsa. Te artwrks, wc are exbted  ars, ext t eac ter, d a dage, exre ew cects ad te te ew tedeces f ctemrar bd rtraa. hef, te mressve catage w a a ats-ig re amg bcats  ctemrar artstc emea.Dr. KáLnoKI-GyönGyöSSy Mrt egetem dces, múzemgazgató | asscate rfessr, msem drectr, Szetedre vrs ktrs s trsztka vezete | ctre & trsm maager f Szetedre    E   l    ő    s   z    ó     |    F    o   r   E   w    o   r   d     A   n   d   r    á    s    E       i   t A emzetkz szítre a kecvees veket az detts krdsek meett a testtka atrzta meg. „A test kzt kategórv vt úg a tdmba, mt a ktrs etbe…Vaó gaz, g ngat a trsadam bztaasgk dszakba mdekr kcstmv ett e a test.” – íra Bodyscope  című kve (1995) bevezetsbe ncas Mrzeff. A test febkkast az ezredvge eegzetese sztmder eesgek tekt, amebe az etr a tketes, sz ember test, az tegrs s verzs testk tótó, s a tk-ete, reged s rmadó, esed testet s testrszeteket, a skfe (dbe s trbe ag varcót mtató) test dettst, a „devackat”, s „mtcókat” tra e; mdazt, am a reeszsz óta rvbe v, s a fev-gsds ta kazt tósztks testkek dzat esett. A szemetvtst a testre vatkzó kzetek, smeretek s módszerek ú rvs tecógva (szervtütets, asztka sebszet, bgeetka, gsebszet stb.), a kmter-vg, s a vrts vaósg ta megvtztt test-fgamma, tvbb a em detts bevett rmtó etr csrtk trsadam aktvzódsva, s az AIDS-sze zza sszefüggsbe. A tútú ttzt s a mdersta-frmasta szemetbe megtaadt aza ktexts a művszet gakr-at s a krtka relexók vatkzsba egart fekszüete etve etasító vt a krtrs emzetkz, em-et s művszet dszkrzs befgadsra s rtemezsre. Úg tűt, g a kasszks művszet agm-ba gkerez deazó-eszttzó, a testet zrt, tketes verzmkt tteez, azt egsgbe tó s kívür szem mmetks testbrzstó vaó etvds, vags a testek metafrks etve fragmett, a atrk, artsk evesztsek, a deztegróds eszkzekt vaó dekstrktív aszata rteteü agta a aza művsztrsadamat. Kszezs rakdk az a tre, g a test ú szemetű kzművszet megeeítsez a emzetkr szít-re a  akt s a szexats trtet rerezetcóak femsta krtka aaízse agba zzrt. Mtg a etvees vek művsze a em dettst a test, bóga kübsgekke kacstk ssze, ereded, „esszec-s”, geetksa kódt kzs  egekbe (ssterd), eetteke gvó brs redszerbe, s rgzített em artskba gdkdtak. A test mkk kztba t, mert az keresztü a krbba vsszaszríttt, . degradt „secs”  msgeket, rzkest, etmeket, taasztaatkat kfeezsre eetett ttat. Az-stak tvbb azkka a trsadam em megfeetetsekke s, meekbe a  a termszette (szembe a ktúrva), a testte (szembe a szeemme), az sztsse (szembe a tdatssa), az rzemve (szembe a racssa), a katkssa (szembe a megfrmtta) kacsódtt ssze. A krbb aredet zícóva szembe üeetk, dea-ztk ezeket a egeket (jd Ccag, Mram Sar s msk). A kvetkez vtzed  művszeek szemetbe mr em vtak kett a bóga emek (sex) s a trsadam em szereek (geder), aem mdeestü trsadam 6     A   t   e   s   t   r   e      r   e   z   e      t    á   c   i    ó   j   a   a    k   i    l   e      c   v   e      e   s    é   v   e    k   m   a   g   y   a   r   m    ű   v    é   s   z   e   t    é    b   e    Te aer s a dated ad esrteed vers f te atr’s scar essa bsed  *** Erotics and Sexuality in Hungarian Art   (Bdaest, 1999). It refects  te ma tred f te etes tat fcsed  te bd, ad bd tcs. It trdces te Wester, ma Amerca treds, ad ter eadg fgres, ad cmares te dfferece betwee te sbseqet geerats  ter derstadg f te bd, eseca te femae bd. It exames te arae eme, te smartes ad dffereces  te hgara scee. Te atr states tat  te md-etes te ver-tczed ca scee  wc te frmast-mderst atttdes were fsszed, bt  sese f art ractce ad crtca refects, was rater ste ad reared fr te recet ad ter-retat f ts dscrse. As a cseqece f te erarcca ad cservatve, mae dmated ca ctext, eve tse wrks (made mst b wme) tat refected  te dscrse were frced t accet te strctre f te scee f te wated t be see ad eard. Ter strateg was t twt, camfage r a trcks f dsgse as tactcs f srvva. Te ter caracterstc f te ca vers f te bd tred s tat te sgfcat geerata dvs  atttdes ad  derstadg bd ad bd tcs tat braded te Wester art wrks f te ast decades f te 20t cetr dd t exst at a. Dfferet ts ad atttdes cd eas merge  te hgara wrks.Te aer detfes Mra Berd as te frerer f te ew wa f tkg abt te bd, w carved sma marbe sctres ( Fetish , 1979; Butterfly  , 1988)  te ate sevetes ad egtes refectg  te ambgt f femae bd see frm a er femae st. Te aer aases te art wrks f te mst mrtat artsts  tme f tca trast, we wme artsts were te mre actve rtagsts f te bd. Amg tem are Ia nmet’s staats, tat arse te sesat f gettg sde te bd. hw-ever, te t f “abect” was reset   a deferred addressg, tat s,  a ver sbte ad ess drect wa. Te mae artst Tbr Ges s te  e w exct tzes te artstc ssbtes f abect ad brder crssgs. Ia nmet s a cam f ter exrats f te bd as we. Se dem-strates te wer f medca gaze trg er Gynecological chairs  ad we se excdes te bectfg mae gaze exsg femae sexat  er kg sze red vevet bed, amed Get laid! Multifunctional woman.  Maraa Csk ad Lca Gbs break tabs srrdg bd ad meat ad decag femae bd as we as msexat. Krszta nag w s te mst radca wma artst f te scee addressed te sse f te cstrcted atre f te bd tat t st ctra bt as medca s ctred. Se as exsed te meda geerated t f te dea bd ad te mtat bd  er dgta rt 200 000 HUF  . I te ew mea rega, sc-tca sses ad te ecmc ad tca dffctes f trast gt t te frefrt f hgara art, we bd sses, bd tcs tk a back seat.7     R   e      r   e   s   e      t   a   t   i             f   t    h   e    B       d   y   i       C         t   e   m         r   a   r   y    A   r   t   i      t    h   e      i      e   t   i   e   s  kstrkcóak msüt a em detts, ezrt eatrtk magkat az „esszecasta” taktó, s aak egfbb mdmtó, a testt s. A megrkt, s em rtemezsekke ttattt ktrs frmk, s a szca-zcó sr esatíttt ev krtka aaízsre, s az keresztü a rerezetcós smk, rmk redszerek eeezsre, ebtsra (dekstrkcó) kcetrtak (Barbara Krger, Cd Serma s msk). A kecvees vek brd, ld dettst tteez megvtztt vgtsba a test úra eet katt, mt am mdg s rszt kezte a mdekr ktrs mdeek s szabzó redszerek, s mt e kvóa a-kamasak mtatkztt a krekesztseke aaó atam strktúrk műkdsek szmbks megragadsra, etve az abbó fakadó kzetek, ktrs rmk metafrks megdzsre, tvbb a tabtmk, s kektív eftsk, ams úzók s kszerkzetek etrsra, femtatsra. „A kecvees vekbe a test a a, a megcsks, a destrkcó kbe a test-izka detts evesztsek kfeezeszkzv vt... A ktrs s tka bztaasg s kszgtatttsg gkrbe a test szeezettsge s sztesse a mrs s tr-sadam bzssgk sszemsak agereű metafórv vt.” (Rsemar Bettert)1989 t Magarrszg az ú agkra, metatsra, szemetre skka kbb a k, s óva kevsb a friak vtak fgkak. A test-tred kbtakzsa s szte kzróag a k mkz ktet, de k sem tdtk füg-geteíte magkat a aza dms mdersta rtkredt. A test aszatak, rerezetcóak kübz e módaba a im czs módk, tús stratgk ó ktatatók. A test geder-recóak, trsadam ktcóak aaízsve, etve esed, aadó vtva, ús-vr vaósgva, s ezek kzművszet rerezet-sva fgakzó tredek tbbre csak erse tttees megfee eetek meg k a kecvees vekbe. A tred szemet eftra Berd Mra etvees-cvaas vekbe kszüt, a testez a em szereek asek-tsbó kzeít szbra. Mkba az ertks  test a maga izka vaóba, aktkt, a fri tektet (mae gaze) szexs trgakt (sexa bect) eek meg, de , s et erse ambvaes mód, egszerre kívür s beür szemt asektsbó ttatva az ertks vg trgt ( Fétis , 1979). Az vtzedfrdó rks, grteszkbe frdó adatst úta a fetszt  testek ( Lepke ,1988). A em artskat atam, erarcks vsz-atba eez, s a ”termszetük fgva” eeve adttak tteezett kategórkat, s azk em megfeetetsek red-szerez (fri dszcíakt kezet tdm s a ktúra, azaz racazms, kreatvts, red ktra termszet, azaz sztssg, rerdkcó, ksz) rksa vsz s ima megkrdeez. Berd feasza a cvaas vek dekstrktív eemz-terretó módszert, de a gat krtrsaktó etre a test izka frmt megtarta, s em szműz művszetb.8A cvaas vek vgre eemz, a krbb aradgmkat ebtó dekstrktív, aatks szemet, de feg a-ak tdats művszet kvseete szte teese zk a aza művszet aettró, rszt a krbb mdersta dszkrzs ers meggkerezse, msrszt a dekstrkcóra ró dszkrzs a k. Csk Mara a test-sgge kacsats tabk kkezdsve, megcstsdtt rerezetcós ksk, rmk ebtsva fgakztt, de mr a ”test-embargót” fedó kecvees vek egbe. A msk művsz, akek mk ó ízütek a emzetkz ktextsba, a Szvkba  magar művsz, nmet Ia. Feküdj le!  ( Többfunkciós nő ), 1996 című mka ata-mas vrs szg. A 26 k mdegkb ms-ms  ag aatszk a  skarcúsg s a sat,  szexats kvseetbe az tató s trgasító fri tektet kktatsva. A rs brsa, úszrre, geszegge be-vt gógszat vzsgószkekke ( Nőgyógyászati magánrendelő , 1997), a ktúra ms terüete s a tdm-ba s rvesü erarcks em vszatkra ríta a igemet a rvegzt rvs tektet (medca gaze), s az avetett, trgkt kezet, tertzt  test kettsek aaízsve. Az ezredvg akatks testszemetbe a test aagsgt, rmadósgt tagadó deazt testfefgssa szembe a br ta atrt s egsgbe tarttt „eszttks” küsr a besre s a izka tezs srükesgre, s a aadósgra r a igeem. A kasszks ktúrkba az ember test az verzmt ekez mkrkz-mszt, az akt az egsget, az tegrtst kvsete. A fetszt testfeszí, a br efedte a rrrt, a testbest, a test-edveket, saakaagkat, a műkds zavarkat, betegsgeket. A tsztasgga, redde, ktra, tketessgge s eszttkmma  szembe az tat, dr trga, a tszttaasg, a ksz s a redeeessgek, a trz, mdaz (abect), am „feeget az dettst, a szsztmt, a redet, am em tarta tszteetbe a atrkat, zícókat, a szabkat, am kztes, ktsges... a egftsabb e atr az, am evaszta a test beset s küset, am evaszta az ét (sef) a Mstó (ter).” ( Julia Kristeva: Power of Horror. An essay on Abjection , new yrk, 1982) Ez a megkzeítsmód rtet tette Eeres áges s Vrag Tbr Magvas  kíts (1992), mga erse ttteese s. A faba eezett magk a művszr ta efgaszttt cseresze s megg magva, am ta a művszek teste s be a műbe. A bűbeess s a test vgaz, az evsez kacsódtt, am test fda-mat, a fdamas szüs bütetst vta maga t. és ee va az evs eg msk ktcóa s, am az ember termszet bests daz tartzk. Mtg az ratssa  kacsatba - s gaúg, mt a test vadkk, saakaagk, a küs s bes kztt atrt kvse - az evs (s az te s) egfata tab, „abect”-eem, tat, dr, megvets, vszgs, megazttsg trga. A test fkcóktó, a saakaagk-tó vaó vszgskka, s a test tketesgeve, regedsve s rmadósgva, vgs sr a af-emükke s aak egzsre ró szütee erfeszítsükke szembesíteek az “abect”-t aszó 9 1. Berd Mra: Fts | Fets |  1979 | mrv, fm | marbe, meta2. Berd Mra: Leke | Bt-terl | 1988 |  kvarcmkk, fm | qartz, meta3. Csk Mara kítsa | Mara Csk’s exbt | 1997 | stacó, Gara 56 | Istaat, Gaer 56
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks