of 7

Untitled 1

13 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας . Αιγάλεο 2018 Τμήμα Εσωτερικής…
Transcript
Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας . Αιγάλεο 2018 Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Πτυχιακή Εργασία: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΠΕΙΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κος Νίκος Σκλαβενίτης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 13029 ΑΘΗΝΑ , ΙΟΥΝΙΟΣ 2018ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η παρούσα Πτυχιακή εργασία με τίτλο « Δημιουργία κεραμικών χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων με θέμα τη σπείρα» εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων, για τη λήψη του πτυχίου μου από το Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων. Η ανάληψή της ορίστηκε τον Απρίλιο του 2017, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Νίκο Σκλαβενίτη.Σκοπός μου κατά τη διάρκεια της Πτυχιακής εργασίας , ήταν η πληρέστερη ανάλυση του θέματος και η δημιουργία ποικίλων αντικειμένων με θέμα τη σπείρα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Νίκο. H αγάπη που έχει ο κ.Νίκος για την τέχνη που υπηρετεί άλλα και η αγάπη που με έκανε να νιώσω για αυτήν βοήθησε ετσι ώστε να ξεφύγει από τις τυπικές διαδικασίες και να αποκτήσει οντότητα και να αποφέρει καρπούς. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω για παραχώρησή του εργαστηρίου του για την διεκπεραίωση της εργασίας μου και τις χρήσιμες ιδέες και συμβουλές που ανελλιπώς μου έδινε.4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ:........................................................................................................................................................4 1. H ΣΠΕΙΡΑ............................................................................................................................................................5 1.1. Τα είδη της σπείρας.............................................................................................................6 1.1.1.Δισδιάστατη σπείρα.........................................................................................................6 1.1.2.Τρισδιάστατη σπείρα......................................................................................................7 1.2.Η σπείρα στη φύση........................................................................................................................8 1.2.1.Μόνιμοι σπειροειδείς σχηματισμοί..................................................................8 1.2.2.Περιστασιακοί Σπειροειδείς Σχηματισμοί...............................................9 1.3.Η σπείρα ως σύμβολο...............................................................................................................9 1.3.1.To σύμβολο της σπείρας μέσα από τους αιώνες...................10 1.4.Καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τη σπείρα...........................................11 1.4.1.Lisa Schenkelberg...............................................................................................................11 1.4.2.Fenella Elms.................................................................................................................................11 2. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ....................................................................................................12 2.1.Προσχέδια και μελέτη.............................................................................................................12 2.2.Πηλοί που χρησιμοποιήθηκαν.......................................................................................12 2.3.Τεχνικές και εργαλεία...............................................................................................................12 2.4.1.Καμίνια............................................................................................................................................13 2.4.1.Υαλώματα και διακόσμηση..................................................................................14 3. Παρουσίαση αντικειμένων...............................................................................................15 Βιβλιογραφία...............................................................................................................................................165.1. H ΣΠΕΙΡΑ Η Σπείρα είναι μια περιστροφή, ένας στροβιλισμός ή αλλιώς το αποτέλεσμα της περιστροφικής κίνησης δύο υλικών σωμάτων ή δύο ενεργειακών ρευμάτων με συνήθως αντίθετες δυνάμεις και φορές. Σκεπτόμενος λοιπόν κανείς πως τέτοιου είδους κινήσεις και αποτελέσματα αυτών των κινήσεων συναντάμε παντού στη φύση γύρω μας δεν είναι παράλογο να θεωρήσουμε πως η σπείρα είναι ο τρόπος που δημιουργείται η ζωή ή τα φαινόμενα της φύσης σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα η σπείρα αποτελεί σύμβολο ζωτικής δύναμης, υπό την έννοια ότι τη συναντάμε από τον μικρόκοσμο μέχρι και τον μακρόκοσμο σε βάθος αιώνων. Θεωρητικά πρωτοεμφανίζεται στα πανάρχαια οστρακόδερμα ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πως ο Γαλαξίας μας, όπως και άλλοι, διαθέτει σπειροειδή μορφή. Στην καθημερινότητά μας μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το σύμβολο της σπείρας στη φύση μέσα από κελύφη μαλακίων, σε φυσικά φαινόμενα μέσα από ανεμοστρόβιλους, ενώ αν ψάξει βαθύτερα επιστημονικά στο ίδιο μας το σώμα, στα δαχτυλικά μας αποτυπώματα και στο DNA μας. Το σχήμα της σπείρας αντιπροσωπεύει ποικιλοτρόπως τόσο τις ηλιακές όσο και τις σεληνιακές δυνάμεις, ο αέρας, τα ύδατα, ο κεραυνός και η αστραπή είναι επίσης μια δίνη, η μεγάλη δημιουργική δύναμη, η εκπόρευση.1. Η σπείρα του Αρχιμήδη: η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών περιελίξεων παραμένει σταθερή.1.1. Τα είδη της σπείρας H σπείρα είναι μία καμπύλη που ξεκινά από ένα σημείο –κέντρο- και επεκτείνεται κυκλικά γύρω του δημιουργώντας μια ελικοειδής μορφή. Η καμπύλη περιστρέφει γύρω από το κέντρο σε μια συνεχώς αυξανόμενη ή μειούμενη απόσταση από το σημείο. Η σπείρα έχει τρεις βασικές ιδιότητες. Την μοναδικότητα της κάθε σπείρας, την κοινή τους αρχή και την δυναμική τους μορφή. Οι σπείρες ξεκινούν πάντα από ένα κέντρο, εξελίσσονται δυναμικά μακριά από αυτό και έχουν πάντα μια διαφορετική εξέλιξη. Η σπείρα μπορεί να εμφανιστεί σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.2. Η σπείρα του Euler (σπείρα Cornu ή η κλοτοειδής): Μια σπείρα με διπλή άκρη όπου η καμπυλότητα αλλάζει γραμμικά με το μήκος καμπύλης της.1.1.1. Δισδιάστατη σπείρα Μια δισδιάστατη σπείρα είναι μια επίπεδη καμπύλη, η οποία εκτείνεται και στις δύο κάθετες κατευθύνσεις μέσα στο επίπεδό της (πλάτος, μήκος). Η ακτίνα r είναι μια μονοτονική συνεχής συνάρτηση γωνίας θ. Μερικά από τα πιο σημαντικά είδη δισδιάστατων σπειρών περιλαμβάνουν:6.3. Η σπείρα του Φερμά: είναι βασισμένη στη σπείρα του Αρχιμήδη αλλά από το κέντρο ξεκινούν δύο σπείρες προς αντίθετη κατεύθυνση η κάθε μία. Η σπείρα του Φερμά χρησιμοποιείται ως αποτελεσματική διάταξη για τους καθρέπτες των ηλιακών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.5. Η λογαριθμική σπείρα: έχει την ιδιότητα να διατηρεί το σχήμα της. Αν την μεγεθύνουμε, το σχήμα της θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο του εαυτού της. Η λογαριθμική σπείρα ερευνήθηκε εκτενώς από τον Jacob Bernoulli ο οποίος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τις ιδιότητές της που την ονόμασε spira mirabilis (θαυμάσια σπείρα). Μάλιστα ζήτησε να την σκαλίσουν στο μνήμα του με την επιγραφή “Eadem mutata resurgo”, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει “αν και έχω αλλάξει θα ξαναπάρω την ίδια μορφή”. Η σπείρα Fibonacci και η χρυσή σπείρα Fibonacci είναι ειδικές περιπτώσεις της λογαριθμικής σπείρας. Στο ηλιοτρόπιο και τη μαργαρίτα, το πλέγμα των σπειρών παρατηρείται σε αριθμούς Fibonacci επειδή η γωνιά απόκλισης προσεγγίζει τη χρυσή αναλογία.4. Η υπερβολική σπείρα: είναι το αντίθετο μιας αρχιμήδειας σπείρας. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών περιελίξεων αυξάνεται συνεχώς. Είναι επίσης γνωστή ως αμοιβαία σπείρα, ανεστραμμένη σπείρα (Whittaker, 1944) ή σπείρα του Cotes. 6. Η Σπείρα του Θεοδώρου: Κατασκευάστηκε αρχικά από τον Θεόδωρο της Κυρήνης και αποτελείτε από ορθογώνια τρίγωνα, τοποθετημένα από άκρη σε άκρη. Η Σπείρα του Θεοδώρου διαφέρει από τις υπόλοιπες σπείρες καθώς δεν αποτελείτε από μια καμπύλη που περιστρέφετε γύρω από το κέντρο αλλά από τρίγωνα.7.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks