of 4

Trăind o carte SF, traducând-o!

9 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Este o scurtă poveste de prezentare a cărţii traduse de mine: Daimones de Massimo Marino, publicată de Platforma Babelcube şi disponibilă în format digital (E-Book).
Tags
Transcript
  NINA IORDACHE Trăind o carte SF, traducând-o Am încercat marea cu degetul i, din clic în clic, am dat !e"te #lat$orma %A%E&C'%E care $acilitea(ă !u)licarea i di"tri)u*ia căr*ilor, deocamdată doar în $ormat digital +E-%oo.Ca traducător literar căutam de mai mult tim! an"a de a !utea alege cartea !e care "ă o traduc. %a)elcu)e o$eră !o"i)ilitatea traducătorului de a alege o carte de tradu", iar autorului îi o$eră !o"i)ilitatea de a acce!ta un traducător, traducerea i !u)licarea-di"tri)uirea căr*ii $ără co"turi.Toate ace"tea "unt lucruri im!ortante i "unt o do/adă a e/olu*iei modului în care e"te tradu"ă, editată i, în !rinci!iu, ra!iditatea cu care a0unge cartea la cititor !rin !u)licarea i di"tri)u*ia căr*ii online.Ar mai 1 de adăugat $a!tul că traducătorul !oate alege i un coleg editor i ace"t lucru contea(ă !entru autorul care, de cele mai multe ori, nu cunoate lim)a în care "e /a traduce cartea lui.#rin urmare, am ale" o carte Science-Fiction 2 Daimone", un !rim /olum al Trilogiei cu acelai nume de 3a""imo 3arino. 4mi $ace !lăcere "ă /ă !re(int în continuare câte/a in$orma*ii de"!re autor, dar i de"!re cartei de"!re alte o!ere ale "ale 5 următorul e"te un citat tradu" din !re(entarea căr*ii 26 După o invazie mortală şi tăcută supravieţuitorii rămân dezorientaţi, îngrijoraţi şi sfâşiaţi de durere. Un Prim Contact şi o pocalipsă cu rădăcini vec!i de milioane de ani. Dan menta se trezeşte într"o dimineaţă şi descoperă că lumea s"a sc!im#at. $oartea s"a întins peste toată planeta. Cu toate acestea, Dan şi familia lui au rămas neatinşi. %ncepe să"i fie teamă că sunt singurii trei oameni în viaţă de pe Pământ. &u sunt. 'forturile lor dea supravieţui şi de a lua legătura cu alţii dezvăluie adevăruri tul#urătoare despre e(terminarea specie umane. Dan o găseşte pe )aura care"i dezvăluie şi mai multe. Prezenţa ei * o tânără seducătoare şi tumultuoasă * ridică pro#lema conceptului etic şi moral în această nouă realitate. poi e(perienţele supranaturale relatate de alţi supravieţuitori îl o#ligă pe Dan să caute e(plicaţiiîn propriul său trecut. mintirile !alucinaţiilor din copilărie îl lovesc cu forţa unui ciocan, făcându"l să se confrunte cu un secret vec!i de milioane de ani. Planeta Pământ este în mâinile unei puteri străvec!i, pe care Dan nu şi"ar fi putut"o imagina şi pe care nu îndrăzneşte s"o  nesocotească... +ricât de #ine intenţionaţi ar fi fost, cruzimea îşi iţea capul mereu de după vreun colţ.-Un prim contact şi o colonizare e(traterestră sădesc seminţele în trilogie pentru prefacerea galactică şi răz#oaiele cu e(tratereştrii. Şi acum câteva cuvinte (traduse) din biografa autorului:„ $assimo $arino provine dintr"un mediu ştiinţific/ a lucrat mult timp la C'0&, în 'lveţia, şi la )a1rence 2er3ele4 )a#, din California, a deţinut funcţii de conducere la pple, 5nc., şi la 6orumul 'conomic $ondial. 'ste co"fondator al -78uares on 2lue-, o companie de naliza Datelor.$assimo locuieşte în 6ranţa şi trece graniţa zilnic în 'lveţia, deşi nu este contra#andist. 9Daimones este primul volum din trilogia omonimă şi se #azează pe e(perienţa sa personală adăugând acel 9:i dacă; pentru e(plicarea unor evenimente prezente şi trecute. 'ste primul său roman. Urmăriţi trailer"ul cărţii/ http://bit.ly/Vdjl! 9Daimones a primit Distincţia 9<=>< P0? 1ard 0evie1ers@ C!oice pentru 76, şi cu 97eal of '(cellence in Aualit4 Briting, din partea a1esomeindies.net şi din partea asociaţiei indieP'&dents.org.%n septem#rie <=> 9Daimones a luat Premiul 9all of 6ame " 2est in 7cience 6iction 1ard Epentru cea mai #ună lucrare de 76F, nominalizat de clu#ul cărţii Aualit4 0eads din $area 2ritanie. !ttp/GG#it.l4G>oP04AH.'ste câştigătorul pe anul <=> al Premiului 9P0? 0evie1er@s C!oice 1ard 2est in 7cience 6iction 7eries.l doilea volum, -nce umans-, începe la şapte ani după evenimentele narate în 9Daimones. Comunităţile conduse de 9leşi prosperă, iar pacea şi siguranţa domnesc pe 'riduIdar nu  pentru mult timp.7crie şi povestiri complicate, tip !orror, adesea în timpul micului dejun. ţi fi crezut; fost cotat cu Cinci 7tele de către C!ristop!er Dagg pentru 0eaders@ 6avorite Eutor favorit al cititorilorF.9Daimones de $assimo $arino este o carte apocaliptică într"un mod diferit.'ste scrisă incitant şi curgător. 9Daimones e(plorează teme dificile, iar intriga te ţine încordat, sc!im#ând vitezele şi conducându"te spre un final palpitant.  lectură grozavă.9Holumul %ntâi al 9Jrilogiei Daimones/ - poveste care te prinde şi oferă o incursiune într"o lume realist prezentată care devine repede cu totul altceva. 'lementele intrigii permit cititorului să e(ploreze atât condiţia umană, cât şi o e(istenţă paranormală.   Povestea curge neîntrerupt, având o continuitate a scenelor şi a evenimentelor. Personajele sunt  #ine concepute şi Dan este un erou principal puternic şi comple( care ţine #ine frâiele  povestirii. "" ?reenleaf 2oo3 ?roup, ))C:eful Kuriului, Briter@s Digest <>st nnual 7elf"Pu#lis!ing 2oo3 1ards * 9Daimones de $assimo $arino este o povestire care te ţine cu răsuflarea tăiată şi care înfăţişează întregul registru al condiţiei umane cu ajutorul unor e(emple metafizice. cele 9:i dacă; din povestire îivor tul#ura profund pe cititorii ei. Cititorii vor dori sigur să citească mai mult din opera lui. %mi  place şi prezentarea cărţii. Coperta faţă te surprinde şi este tul#urătoare. 0ezumatul de pe copertaspate te fac să desc!izi cartea şi s"o citeşti. Calitatea materialelor rivalizează cu cărţile cele mai de succes de pe piaţă. Prologul este frumos meşteşugit. &araţiunea la persoana întâia ne permite să intrăm în pielea personajelor. $arino ştie de minune să"şi facă personajele simpatice. Dialogurile sunt fireşti pentru fiecare personaj.7criitură/ L steleCalitatea creaţiei şi conceptul copertei/ L steleConceperea personajelor/ L stele.$ai multe despre $assimo $arino, pe )in3ed5n/ lin"d.in/#pi$n%&  Pe 6ace#oo3/ !ttp/GGon.f#.meG>lM#4N şi pe propriul său #log/ !ttp/GGmassimomarinoaut!or.com 'ceast traducere m*a purtat dintr*o lume actual+ s,â-iat de conicte politice+ etnice -i religioase ivorâte dintr*o istorie pe care o cunoa-tem cu to0ii 1n decursul creia nu s*au luat mereu cele mai bune deciii+ de pe o planet inundat de probleme ecologice 1ntr*o lume aat la 1nceput (din nou) care este acum „supravegheat' benefc de2 (aici v las s descoperi0i singuri mai multe+ citind cartea3)4esajele comple5e ale cr0ii+ esen0ialmente de ordin moral+ uman -i 1n ,ond+ cât se poate de personal+ 1n acela-i timp+ m*au incitat pagin dup pagin+ trans,ormând actul traducerii 1ntr*o e5perien0 asemntoare unei cltorii pe trâmul ideilor salvatoare26ecomand aceast carte atât ,anilor literaturii -tiin0ifco*,antastice+ cât -i tuturor celor care vor s ae mai multe despre vindecarea unui preent rnit.7artea este disponibil aici:https://itunes.apple.com/us/boo"/id%#8%9%9%http://;;;."oboboo"s.com/eboo"/<aimones/boo"*c=>,?c<@A7p"BC#,"g/page#.html http://;;;.scribd.com/boo"/8D@E#%9FE/<aimones   cât -i pe maon+ Gverdrive+ D4+ !a"er and $aylor+ Collet -i age Coundry -i urmea2
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks