VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 
Ma trận đề kiểm tra cuối năm - Môn: ToánNăm học 2016 - 2017
Mạch kiến thức, kĩ năngSố câuvà sốđiểmMc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Tng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TLSố học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lầntrong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, chia số có đến năm chữ số với 9cho) số có một chữ số. Làm quen với sốLa Mã và bảng thống kê số liệu đơngiản.Số câu
4 1 1 1 6 1
Số điểm
2 1 1 1 4 1
Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, sosánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm
2
); ngày,tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ;nhhận biết một số loại tiền Việt Nam.Số câu
2 2
Số điểm
 1 1
Yếu tố hình học: góc vuông; góc khôngvuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chuvi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính,đường kính.Số câu
2 1 3
Số điểm
 1 1 2
Gii bài toán bng hai phép tính Scâu
 1 1
Số điểm
 2 2
Tng Scâu
 6 4 1 1 1 11 2
Số điểm
 3 3 1 2 1 7 3
 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM MÔN TOÁN 3Năm học 2016 - 2017Câu 1
: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M1 - 0.5)Số liền sau của số 54 829 là:A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 819.
Câu 2
: 2m 2cm = … cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5)A. 4 cm. B. 22 cm. C. 202 cm. D. 220 cm.
Câu 3:
 Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M1- 0.5)II: Hai IV: BnIV: Sáu V: NămX: Mưi VI: SáuXI: Chín IX: Chín
Câu 4:
 Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: (M1 - 0.5)A. 6cm
2
B. 9cm C. 9cm
2
D. 12cm
Câu 5:
 Kết quả của phép chia 4525 : 5 là: (M1- 0.5)A. 405 B. 95 C. 905 D. 9025
Câu 6:
 Đặt tính rồi tính: (M2- 1)16 427 + 8 109 93 680 7 2451 724 x 5 21847 : 7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7:
 Tính: ( M1- 0.5)8 x 7 = 9 x 9 = . 54 : 6 = 72 : 8 = ..
Câu 8
: Bốn bạn Xuân, hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựavào số liệu trên hãy sắp xếp cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần. (M3- 1)……………………………………………………………………………………………….
Câu 9
: Hình bên có ………góc vuông (M1- 0.5)
 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 
và …….góc không vuông.
Câu 10
: Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền Mai có là:(M2 - 0.5)A. 8000 đng B. 3000 đng C. 15 000 đng D. 18 000 đng
Câu 11:
 Vẽ hình tròn tâm O, đường kính MN = 6cm. (M2 - 1)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………...
Câu 12:
 45 chiếc ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 60 chiếc ghế như thế xếp được thànhmấy hàng? ( M3 - 2)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………...
Câu 13 :
 Tính nhanh: (M4 - 1)4 x 126 x 26 134 x 100 + 250 x 100 84 x 100................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………...
of 3