Tag: задач

2 documents
Eril Tahakkümün Gölgesinde Bir Sanatçı: Alma (Mahler) / An Artist Under the Shadow of Masculine Domination: Alma (Mahler) (Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology, 2016, Issue: 34)

Eril Tahakkümün Gölgesinde Bir Sanatçı: Alma (Mahler) / An Artist Under the Shadow of Masculine Domination: Alma (Mahler) (Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology, 2016, Issue: 34)

Scrapbooking

20 Jul, 2018
5 pages
ÖZET: Aralık, 1901’de Gustav Mahler tarafından yazılmış yıkıcı bir mektup aldıktan sonra Alma çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Bundan sonra,…
Yolun Sonu İnsan Değerlendirme Yazısı

Yolun Sonu İnsan Değerlendirme Yazısı

Data & Analytics

22 Aug, 2018
4 pages
Şair Ahmet Günbaş'ın Yolun Sonu İnsan (Ozan Eren/Hayal Yayınları; Mart, 2016) üzerine yazdığı; Eliz Edebiyat Dergisi'nin 95.…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks