of 17

ΔΠΜ60 1η εργασία Δασκαλοπούλου Αικατερίνη 2016.docx

789 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ΔΠΜ60 1η εργασία Δασκαλοπούλου Αικατερίνη 2016.docx
Tags
Transcript
   1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΠΜ 60 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  1 η   Γραπτή Εργασία   ΘΕΜΑ:   Εξετάστε και αναλύστε τις ακόλουθες βασικές έννοιες για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους Πολιτιστικούς οργανισμούς: 1. Αναπτύξτε περιεκτικά και συνοπτικά τη σημασία των αριθμοδεικτών για την οικονομική ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων.   2. Αναλύστε τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας του οικονομικού προγραμματισμού στις πολιτιστικές μονάδες. Επιλέξτε ένα παράδειγμα ενός συγκεκριμένου πολιτιστικού οργανισμού στην Ευρώπη στο οποίο  υποτίθεται ότι είστε σύμβουλος. Εξετάστε τους παράγοντες του συγκεκριμένου πολιτιστικού οργανισμού που συντελούν στη διαμόρφωση λειτουργίας του οικονομικού προγραμματισμού του. Προσδιορίστε και αναλύστε τους βασικούς τρεις αριθμοδείκτες που συντελούν στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων του. Τέλος , αποτυπώστε τα βασικά πλεονεκτήματα του οικονομικού προγραμματισμού του τα οποία συντελούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του στην εποχή της κρίσης.   Η έκταση της εργασίας θα πρέπει να είναι 3.000 λέξεις περίπου (+/- 10%). Η εργασία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε ηλεκτρονική μορφή. Επιλέξτε γραμματοσειρά Times New Roman Greek, με   μέγεθος 12 και διάστιχο 1,5. Η εργασία σας θα πρέπει να υποβληθεί - αποσταλεί   το αργότερο μέχρι   τις 22/11/2016 . ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ   ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016   ΑΘΗΝΑ     2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................. 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  .................................................................................................................. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ........................................................................ 4 Ι.Α.    Έννοια και ρόλος του Οικονομικού Προγραμματισμού......................... ................5 Ι.Β.   Παράγοντες διαμόρφωσης του Οικονομικού Προγραμματισμού  .......................... 5 Ι.Γ.   Αριθμοδείκτες: Έννοια και σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων.  .................................................................................................. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ . ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ………………………………………… .9   ΙΙ.Α. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ή γενικής ρευστότητας -current ratio- (Αριθμοδείκτες Ρευστότητας)……………………………………………………….. 11   ΙΙ.Β.   Αριθμοδείκτης Σχέσεων Κεφαλαίων (Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας)……………………………………………………………………..… 12 ΙΙ.Γ. Αριθμοδείκτης Κόστους Πωληθέντων (Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας)……... 12 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ......................................................................... 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ....................................................................................................... 15   3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Η παρούσα εργασία   επιχειρεί να   εξετάσει και να αναλύσει   συνοπτικά την έννοια και τον ρόλο του οικονομικού προγραμματισμού, καθώς και τους παράγοντες διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας του.   Δίνει έμφαση στην έννοια και τη σημασία των αριθμοδεικτών για την οικονομική ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων.   Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της οικονομίας του πολιτισμού, η ορθολογική, προγραμματισμένη και επιτυχής   σχεδίαση του οικονομικού προγραμματισμού, αποτελεί μια απαραίτητη συνθήκη , όχι μόνο   για την επιβίωση ενός οργανισμού, αλλά και για την εν γένει επιτυχημένη του πορεία, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την καθιέρωση του στην παγκόσμια αγορά του πολιτισμού, σε πραγματικό και ψηφιακό επίπεδο.   Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση   επιστημονικών εργαλείων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων ενός οργανισμού, όπως οι αριθμοδείκτες, αποτελεί μόνη οδό για την υλοποίηση του οικονομικού προγραμματισμού του. Το παρόν πόνημα παρουσιάζει   την   περίπτωση του Εθνικού Θεάτρου, προκειμένου να επιχειρηθεί εμπειρική αναγωγή των σχετικών θεωρητικών εννοιών , σε πραγματικό περιβάλλον. ΛΕΞΕΙΣ –    ΚΛΕΙΔΙΑ      Οικονομικός Προγραμματισμός      Εσωτερικό Περιβάλλον      Εξωτερικό Περιβάλλον      Ανάλυση PEST    Ανάλυση SWOT    Ισολογισμός      Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως      Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας      Αριθμοδείκτης Σχέσεων Κεφαλαίων    Αριθμοδείκτης Κόστους Πωληθέντων   4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   Η εργασία που ακολουθεί επιχειρεί να κάνει μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση στην έννοια και τη σημασία του οικονομικού προγραμματισμού, αλλά και στην πολυπαραγοντική του φύση, που αποτελεί συνάρτηση ενός σύνθετου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η επιτυχημένη, εκ μέρους του οικονομικού διαχειριστή, επεξεργασία σύνθετων δεδομένων, μέσω της υιοθέτησης επιστημονικών εργαλείων αξιολόγησης, για την πρόβλεψη και ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών του οργανισμού, συμβάλλει στην οικονομική ευρωστία και αύξηση των εσόδων ενός οργανισμού, μέσα στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.   Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει κάποια από τα επιστημονικά εργαλεία του οικονομικού προγραμματισμού, τα οποία βοηθούν στην χαρτογράφηση της οικονομικής ανάπτυξης. Τέτοια εργαλεία αποτελούν   οι αριθμοδείκτες . Σε αυτό εδώ το κείμενο θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τους βασικούς αριθμοδείκτες που θεωρούμε ότι απεικονίζουν το είδος του προγραμματισμού που γίνεται από μια μονάδα, το εάν αυτός είναι επιτυχημένος και τέλος, πως αυτοί   αποτυπώνουν τις επιδράσεις των αναταράξεων   της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, επάνω στη συγκεκριμένη μονάδα . Η προσπάθεια μας διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο   παρατίθεται η   έννοια   και ο   ρόλος   του Οικονομικού Προγραμματισμού, οι παράγοντες διαμόρφωσης   του   και τέλος, παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες, και επεξηγείται η έννοια   και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων.   Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται   εμπειρική διερεύνηση και πρακτική κατανόηση των ως άνω   θεωρητικών κατασκευών, μέσα από   την παρουσίαση   ενός   ελληνικού παραδείγματος στον καιρό της κρίσης, του Εθνικού Θεάτρου. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το παράδειγμα ενός ελληνικού ευρωπαϊκού οργανισμού, διότι θεωρούμε πως η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση κλυδωνίζει ιδιαιτέρως και επίμονα την χώρα μας και δημιουργεί εξαιρετικές δυσχέρειες στη δημιουργία και προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας εν γένει. Οι ελληνικοί πολιτισμικοί οργανισμοί βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα», και καλούνται επιτακτικά όπως ανακαλύψουν νέους τρόπους, επιβίωσης στο σημερινό εύθραυστο πολυπολιτιστικό περιβάλλον.   5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   Ι.Α. Έννοια και ρόλος του Οικονομικού Προγραμματισμού   Ο οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί μια απόπειρα επιστημονικής χαρτογράφησης της αναπτυξιακής πορείας των πολιτιστικών οργανισμών, μέσα στο σημερινό , εξαιρετικά αβέβαιο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, σε πραγματικό και ψηφιακό επίπεδο  ( Κορρές, 2011, σελ. 45 ). Αποτελεί, ένα sine qua non εργαλείο οργάνωσης και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων της κάθε πολιτιστικής μονάδας,   με το οποίο ασχολείται ο οικονομικός διαχειριστής  ( Κορρές, 2002, σελ.37 ) . Στα χέρια ενός ευέλικτου, ικανού και ευπροσάρμοστου διαχειριστή, ο οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί την αιχμή του δόρατος προκειμένου να επιτύχει τη βιωσιμότητα, ανάπτυξη και εδραίωση της πολιτιστικής του μονάδας στην παγκόσμια αγορά του πολιτισμού.   Ι.Β. Παράγοντες διαμόρφωσης του Οικονομικού Προγραμματισμού   Ο οικονομικός προγραμματισμός είναι πολυπαραγοντικός και εξαρτάται σε γενικές γραμμές από ( Κορρές, 2011 ): 1.   Την φυσιογνωμία της μονάδας ( εάν αυτή είναι κερδοσκοπική ή μη ) 2.   Τον τομέα δραστηριοποίησης της  ( εάν αυτή ασχολείται με την πρωτογενή ή δευτερογενή παραγωγή , ή τον τομέα παροχής υπηρεσιών ) 3.   Το πλαίσιο χρηματοδότησης (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, ΟΤΑ, ΣΔΙΤ κλπ ) 4.   Το εν γένει νομοθετικό πλαίσιο (κατατάσει τιςπολιτιστικές μονάδες ως ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κ.α. ) 5.   Το μέγεθος της μονάδας (μικρή, μεσαία, μεγάλη)  6.   Την τυπική και την άτυπη οργάνωση της μονάδας (οργανωτική ιεραρχία και σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του προσωπικού)  7.   Την ιεράρχηση των στόχων και και των οικονομικών προτεραιοτήτων  8.   Την σωστή αξιολόγηση και έλεγχο της όλης διαδικασίας του προγραμματισμού ( ορθή διάγνωση προβλημάτων και   επανασχεδιασμός   μέσω προτάσεων βελτίωσης )
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks